Energideklaration – så fungerar den

Funderar du på att sälja eller hyra ut din bostad? Då måste du kunna visa upp en giltig energideklaration för bostaden. Vad är en energideklaration och vad ska den innehålla? Går det att påverka bostadens energideklaration? Vi går igenom allt du behöver veta om energideklarationer. 

Om du har köpt eller sålt en bostad tidigare så har du förmodligen stött på begreppet energideklaration. En giltig energideklaration ska nämligen alltid finnas med i en bostadsannons vid försäljning. Energideklarationen gör det lättare att både uppskatta en bostads energikostnad och att jämföra olika bostäder med varandra. En energideklaration är giltig i tio år och ska alltid utföras av en oberoende, certifierad energiexpert. 

 

Vad är en energideklaration? 

En energideklaration är ett dokument som ger information om byggnadens totala energiprestanda, alltså hur mycket energi som går åt för att använda byggnaden. När en köpare ska utvärdera en bostad inför ett eventuellt köp är energiprestanda en viktig faktor. Energiprestandan har nämligen en direkt effekt på hur mycket energi bostaden kräver, vilket i sin tur påverkar köparens framtida energikostnader. Uppgifterna i energideklarationen är alltså viktiga för en potentiell köpare när de ska uppskatta bostadens totala boendekostnad. 

 

Lagkrav på giltig energideklaration 

Även om en energideklaration är praktisk för en potentiell köpare i samband med ett bostadsköp så är syftet med energideklarationer på samhällsnivå att vi ska använda mindre energi. Fastigheter står för en betydande andel av den totala energiförbrukningen inom EU, och till följd av ett EU-direktiv lagstadgades energideklarationer i Sverige 2006. Enligt lagen ska den som äger en byggnad se till att det finns en giltig energideklaration för byggnaden. En energideklaration får inte vara äldre än tio år. 

Boverket är den myndighet som har tillsyn över energideklarationerna sedan 2012, och har på uppdrag av regeringen tagit fram de föreskrifter och allmänna råd som gäller för energideklarationer. Boverket ansvarar också för översyn av energiexperternas oberoende vid upprättande av energideklarationer och kan faktiskt dra in behörigheter från energiexperter om det skulle krävas. En annan central uppgift Boverket har är att förvalta registret över energideklarationer. 

En energideklaration ska innehålla energiklass. Det finns sju olika energiklasser, från A till G.Energiklasserna löper från A till G. Vilken energiklass en bostad har ska framgå av dess energideklaration. 

 

Vad innehåller en energideklaration? 

Enligt Boverkets regelverk ska en giltig energideklaration bland annat innehålla följande: 

 • energiklass 

 • energiprestanda 

 • specifik energianvändning 

 • värmesystem 

 • uppvärmd area 

 • om radonmätning är utförd eller inte (och i så fall uppmätt värde) 

 • om ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte 

 • åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten föreslagit sådana 

 • vilken energiexpert som utfört energideklarationen 

 • sammanfattning av energideklarationen 

Beroende på vilket år energideklarationen togs fram anges uppgifterna på olika sätt. Från den 1 januari 2014 infördes en skala med sju energiklasser, från A till G, för att informera om en byggnads energiprestanda. Energiklasserna ersatte då det tidigare systemet, där energiförbrukningen angavs i kWh per kvadratmeter och år. 

Vid en bostadsförsäljning bör uppgifter från energideklarationen finnas med annonsen och i bostadsbeskrivningen. Under visningen ska en potentiell köpare kunna ta del av den fullständiga energideklarationen.  

 

Vad klassas som en bra energideklaration? 

Som nämndes tidigare går energiklasserna från skala A till G, där A är den bästa klassningen och innebär lägst energianvändning. I en bostad som har energiklass G finns det sannolikt en hel del som kan göras för att höja upp bostadens energiklassning några steg. Nyproducerade hus som uppfyller kraven som ställs på nyproduktion har i regel energiklass C eller bättre. 

Energideklaration – en modern, putsad braskamin 

 

Olika regler för olika boendetyper 

Vem är egentligen skyldig att upprätta en energideklaration, och hur ser reglerna ut? Svaret varierar beroende på vilken typ av bostad det handlar om. Låt oss titta närmare på vad som gäller för några olika bostadstyper. 

 

Villa eller radhus 

Du som äger en villa eller ett radhus (som alltså inte ägs av en bostadsrättsförening) ansvarar för att det finns en giltig energideklaration inför försäljning. Om energideklarationen är äldre än tio år finns det inget krav på att upprätta en ny förrän bostaden ska säljas. 

En villa med lägre förväntad energiförbrukning är givetvis mer attraktiv för en potentiell köpare än en villa som kräver högre energiförbrukning. Därför kan det vara en bra idé att ta fram en ny energideklaration inför försäljningen om du har gjort en energiförbättrande åtgärd i din bostad, även om det fortfarande finns en giltig energideklaration. 

 

Bostadsrätt  

När det gäller bostadsrätter ska det alltid finnas en giltig energideklaration för fastigheten. Ansvaret för att upprätta en energideklaration ligger hos fastighetsägaren, så i en bostadsrätt faller alltså ansvaret på bostadsrättsföreningen. Ansvaret att se till att uppgifterna om energiprestanda faktiskt anges i annonsen och att energideklarationen visas upp i prospektet ligger däremot på säljaren av bostadsrätten. 

Energideklarationen ska finnas uppsatt på en synlig plats i fastigheten och finnas tillgänglig vid visningen. 

 

Nyproduktion 

Vid nyproduktion är det byggherren, det vill säga den som utför eller låter utföra byggnadsarbetet, som ansvarar för att upprätta en energideklaration. Enligt Boverkets regler får en energideklaration upprättas på beräknade värden om en byggnad ska energideklareras innan det finns uppmätta värden, exempelvis inför en försäljning av en nyproducerad bostad. 

 

Fritidshus 

Bostadshus som nyttjas som fritidshus kan undantas från kravet på energideklaration om de används eller är avsedda att användas antingen: 

 • Mindre än fyra månader per år, eller:

 • Under en begränsad del av året, där energianvändningen beräknas vara mindre än 25 procent av en helårsanvändning. 

När det gäller fritidshus är det bra att känna till att det är användningen innan försäljningen som avgör om det finns krav på en energideklaration för fastigheten eller inte. En byggnad som exempelvis har stått obebodd inför försäljning men som senast använts som året-runt-boende ska energideklareras vid försäljning. 

Energideklaration – hörn av vardagsrum med rund spegel

 

Vad påverkar bostadens energideklaration? 

En energideklaration ger en bild av nuläget för byggnadens energiprestanda. När en energideklaration tas fram ingår det i energiexpertens uppdrag att föreslå åtgärder som kan förbättra energiprestandan och minska energiförbrukningen. 

Några exempel på åtgärder som kan förbättra byggnadens energiprestanda: 

 • Byta till energieffektiva fönster. 

 • Tätning av fönster och ytterdörrar. 

 • Tilläggsisolering i exempelvis vindbjälklag, väggar eller källare. 

 • Byte eller installation av mer energieffektiv värmekälla (exempelvis värmepump). 

Dessa typer av förbättringar kräver visserligen en viss investering men beroende på hur pass mycket de sänker energiförbrukningen kan de lägre elkostnaderna göra att du snart räknar hem investeringen.

För fler tips om hur du skapar ett energismart boende, se vår artikel om ämnet.

 

Att tänka på när du beställer en energideklaration 

Några tips till dig som ska beställa en energideklaration av en certifierad energiexpert: 

 • Priset på energideklarationer kan variera stort mellan olika besiktningsföretag, så ta in prisförslag från några olika aktörer. 

 • Kontrollera vad som ingår i priset när du jämför olika besiktningsföretag med varandra. 

 • Be gärna företaget att beskriva hur besiktningen går till. 

 • Ta fram viktiga dokument om huset inför besiktningen, exempelvis räkningar för uppvärmning och hushållsel, ritningar över huset och eventuella protokoll från tidigare besiktningar. 

Vanliga frågor och svar om energideklaration 

Fråga: Hur kan jag kontrollera om det finns en giltig energideklaration för en bostad? 

Svar: Boverket har hand om registret över energideklarationer, där kan du söka fram energideklarationer för både din egen och andras fastigheter. 

Fråga: Jag är bostadsägare och behöver ta fram en energideklaration, hur gör jag? 

Svar: När du som bostadsägare behöver ta fram en energideklaration tar du kontakt med en certifierad energiexpert. Hos Boverket kan du söka fram en certifierad energiexpert som är verksam i ditt närområde. 

Fråga: Vad kostar en energideklaration? 

Svar: Priset för en energideklaration varierar mellan olika besiktningsföretag och kan också variera beroende på var i landet bostaden ligger. Ta in prisförslag från några olika aktörer i ditt närområde. Kontrollera också vad som ingår i priset när du jämför olika besiktningsföretag med varandra. Kostnaden för en energideklaration är avdragsgill vid försäljning.  

Omvärdera bostad för att lägga om bolån – så fungerar det

När gjorde du en värdering av din bostad senast? Om du tror att din villa eller bostadsrätt kan ha ökat i värde så kan det vara läge att omvärdera bostaden. Vi går igenom allt du behöver veta om att omvärdera din bostad.

Läs mer om att omvärdera bostad

Boka personlig och kostnadsfri rådgivning

På Bjurfors vet vi vad som krävs för att göra en riktigt bra bostadskarriär. Boka kostnadsfri personlig rådgivning och värdering med våra mäklare.

Boka rådgivning