Så här fungerar en bostadsrättsförening

Ungefär 20 procent av alla hushåll i Sverige bor i en bostadsrättsförening. Men vad är en bostadsrättförening och hur fungerar den? Ellen Ingman, mäklare på Bjurfors Södermalm i Stockholm sedan 2012, är expert på bostadsrätter och berättar mer om hur det är att vara medlem i en bostadsrättsförening

Att bo i en bostadsrätt jämfört med en hyresrätt skiljer sig inte så mycket åt i vardagen, men det finns ändå en hel del skillnader. Enligt Bolagsverket är definitionen av en bostadsrättsförening “en form av ekonomisk förening och har till ändamål att i föreningens hus upplåta lägenheter till medlemmarna med bostadsrätt utan tidsbegränsning”. Hur en bostadsrätt fungerar regleras i bostadsrättslagen 

I en bostadsrättsförening (ofta förkortat brf) äger alla medlemmar en liten andel av föreningen genom att äga en bostad i föreningen. För att bli medlem i bostadsrättsföreningen måste du kunna visa att du har ekonomiska möjligheter att betala månadsavgifterna. I de flesta föreningar måste du även flytta till och skriva dig på lägenhetens adress. 

 

Hur fungerar det att bo i en bostadsrättsförening? 

En av de större skillnaderna mellan att bo i hyresrätt och en bostadsrättsförening är hur arbetet fördelas 

– Som medlem i en bostadsrättsförening kan du inte förvänta dig service från en central hyresvärd, som i en hyresrätt. Om kylskåpet eller en kran går sönder får du reparera själv. Men du har också större frihet att renovera och förändra din bostad som du själv vill, förklarar Ellen Ingman.  

Styrelsen har det största ansvaret för hur huset sköts, men medlemmarnas bidrag är viktigt.  

– Den styrelse som väljs på årsstämman sköter det dagliga arbetet med ekonomin i föreningen och det tekniska kring fastigheten. Sedan sköts mycket annat gemensamt, till exempel vid årliga städdagar där alla grannar hjälps åt att göra huset fint, förklarar Ellen. 

 Ellen Ingman är mäklare på Bjurfors Södermalm i Stockholm sedan 2012.Ellen Ingman, mäklare på Bjurfors Södermalm.

 

Bostadsrättsförening och andra ägarformer 

Bostadsrättsförening är den allra vanligaste ägarformen, men det finns också oäkta bostadsrättsförening, ägarlägenhet och bostadsförening. Sedan finns riktigt gamla varianter som bostadsaktiebolag, men den ägandeformen är mer eller mindre utdöd. 

Bostadsförening låter som en förkortning av bostadsrättsförening, men det är en helt egen form av boende som förekom innan bostadsrättslagen kom 1930. Det får inte bildas några nya bostadsföreningar av den här typen, men det finns ändå kvar en del föreningar i Sverige. 

Ägarlägenhet kom som ett alternativ 2009 när boendeformen infördes i Sverige. Det gav människor möjlighet att äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus, inte som en andel i föreningen som i en bostadsrättsförening. När det gäller regler runt boendet liknar det mer att bo i en villa än att bo i en bostadsrätt, där du bestämmer mer kring din bostad, hur du får bygga om och hyra ut till exempel. Det är fortfarande en ovanlig ägarform i Sverige, men den är vanligare ute i Europa.  

 

Äkta eller oäkta bostadsrättsförening 

I vissa fall betraktas en bostadsrättsförening som en oäkta förening. Anledningen till att det finns oäkta föreningar är att en bostadsrättsförening är tänkt att bara bära sina egna kostnader. En bostadsrättsförening som till exempel hyr ut lokaler i huset till företag och får in mycket pengar kan i princip bli vinstdrivande. När dessa intäkter blir för höga blir föreningen klassad av Skatteverket som oäkta bostadsrättsförening.  

En oäkta bostadsrättsförening har ofta god ekonomi och låga månadsavgifter, men att vara oäkta får också en del konsekvenser kring skatteregler. Du kan få betala förmånsskatt om månadsavgiften är låg, vid en försäljning med vinst är reavinstbeskattningen 30 procent istället för 22 procent och du kan inte få uppskov med beskattningen av reavinsten när du säljer.  

På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om oäkta bostadsrättsföreningar.


Kan jag hyra ut min bostadsrätt?

Fast det är du som äger din bostadsrätt så behöver du för det allra mesta ett  godkännande från bostadsrättsföreningen för att få hyra ut din bostadsrätt. Det kan finnas olika skäl till att du vill hyra ut, istället för att sälja din bostadsrätt. Exempelvis kanske du ska studera på annan ort under en viss tid, eller vill prova på samboskap med en ny partner. Du behöver kolla med din bostadsrättsförening vad som står i just dess stadgar för att få veta om du kan hyra ut din andel i föreningen. Läs gärna vår guide om att hyra ut bostadsrätt

medlemmar_i_bostadsrattsforeningGemensamt ägande i en bostadsrättsförening är bra för engagemanget i huset.

 

Engagemanget är det roligaste med en bostadsrättsförening 

En bostadsrättsförening styrs genom sina medlemmar med styrelsen i spetsen. Om du vill engagera dig  finns det många olika saker att göra, prata med styrelsen och berätta vad du kan hjälpa till med. Stora beslut tas på årsstämmor medan mycket av det dagliga arbetet sköts löpande av styrelsen. Även om du inte är med i styrelsen är det positivt om du engagerar dig och kommer med förslag på vad som kan förbättras. Initiativ från medlemmar är alltid välkomna, avslutar Ellen Ingman.  

Söker du ditt drömboende i en bostadsrättsförening? Hitta bostadsrätter till salu här. 

Inredningstips – trenderna som gäller just nu

Om du redan nu är på väg att titta på bostadsrätt kan det vara inspirerande att få ett par heta inredningstips.

läs mer