När du ärver ett fritidshus med dina syskon

Har du och dina syskon ärvt ett fritidshus efter era föräldrar? Eller funderar du över vad som kommer att hända med bostaden när dina föräldrar inte längre finns? Här får du veta mer om arv av fritidshus.

När någon dör är det en överväldigande tid. Sorgen som tar plats i vardagen men också många praktiska ting som ska lösas av de som blir kvar. Vi har talat med Arne Larsson, jurist på Familjens Jurist, som har specialiserat sig på ekonomisk familjerätt.

Ett arv innefattar mycket, däribland den avlidnes fritidsbostad. De vanligaste scenarierna är att det antingen finns en efterlevande make eller maka, eller när båda föräldrarna gått bort, efterlevande barn. Kom också ihåg att sambor inte ärver varandra och därför har efterlevande partner endast rätt till sin egen andel av bostaden eller bostadens värde, resten ärvs av den avlidnes barn, förklarar Arne Larsson.

Det finns flera scenarier som kan uppkomma när arvet ska fördelas efter att någon har gått ur tiden. I dagens familjekonstellationer är det inte ovanligt med både gemensamma barn och särkullbarn. Om man inte förbereder inför vad som händer när föräldrarna går bort kan det bli både snårigt och konfliktfyllt att försöka reda ut hur arvet av bostaden eller fritidshuset ska fördelas.

I de familjer där makarna har särkullbarn ärver dessa barn sin avlidna förälder direkt, däremot om det finns gemensamma barn ärver dessa barn sin förälder först efter att båda makarna har gått ur tiden. Oavsett familjekonstellation finns det flera olika sätt att förbereda sig inför vad som händer med arvet, säger Arne Larsson.

 

Gåva eller arv

När en fritidsbostad ärvs av barnen är det många som väljer att behålla den, antingen behåller barnen den tillsammans eller så behåller ett eller flera av barnen den. För familjer med särkullbarn fördelas arvet av fritidshuset upp, precis som det övriga arvet, så att särkullbarnen ärver totalt hälften av arvslotten från sin förälder. En jurist kan rådgöra hur arvslotten ser ut för familjer med särkullbarn eller särkull- och gemensamma barn.

När det kommer till fritidshus flyttas dessa ofta över som gåva till barnen när föräldrarna fortfarande är i livet. Kanske har föräldraparet inte ork eller ekonomiska förutsättningarna att äga och förvalta fritidsbostaden och ger därför den till barnen. Eftersom det inte längre finns någon gåvoskatt är detta ett smidigt sätt för alla inblandade. Gåvan kan komma med eller utan villkor och förbud. Kanske väljer föräldraparet att ge gåvan till sina barn som enskild egendom, för att förhindra eventuella partner att kunna ärva huset. Andra skriver mer detaljerade villkor för att få fritidsbostaden att stanna inom familjen. Det kan till exempel handla om att inget av barnen får sälja sin del av egendomen utan att först erbjuda de andra syskonen att köpa andelen, ett sådant villkor kallas hembud, förklarar Arne Larsson.

Om man inte ger egendomen som gåva ingår den i dödsboet. Då fördelas den som arvet i övrigt. Även här kan villkor kring innehav och eventuell försäljning statueras, då framgår det i så fall genom ett testamente.

Väljer ni att behålla fritidshuset är ett samäganderättsavtal bra att ha

Behålla eller sälja fritidshuset?

När du och dina syskon ärver en bostad eller ett fritidshus finns det en rad tänkbara scenarier som kan uppstå.

Ni vill behålla fritidshuset tillsammans

Om ni vill behålla huset tillsammans och det inte kom några villkor med arvet eller gåvan rekommenderar Arne Larsson att ni upprättar ett samäganderättsavtal.

Det är ett sätt för er att tänka igenom ägandeskapet och hur allt praktiskt ska fungera. I avtalet kan ni till exempel komma överens om ”ordningsregler” . Som till exempel vilka utöver er som syskon som får nyttja huset, hur ni fördelar tiden att använda huset, hur kostnader för underhåll och drift ska fördelas och andra praktiska detaljer kring ert gemensamma ägande. Försök att förutse alla tänkbara problem innan, så att ni kan undvika onödiga konflikter, råder Arne Larsson.

 

Om en part vill sälja

Om ni är flera syskon som ärver ett fritidshus men en eller flera av er vill sälja ska den/de som vill behålla huset lösa ut de andra syskonen. Ni bör då göra en marknadsvärdering.

Det är vanligt att man ber två-tre mäklare att komma och titta på huset för en värdering, sedan brukar man ta medelvärdet av värderingarna och betrakta det som marknadsvärde. Ni delar värdet per syskon för att ta reda på hur mycket varje andel är värd och den som vill sälja sin del ska alltså få det beloppet, säger Arne Larsson.

Det finns tillfällen då en värdering som ovan inte kan ske. Föräldrar väljer ibland att lägga in klausuler till gåvan eller i testamentet där det framgår att ett syskon inte får sälja sin del eller att de endast får sälja sin del till syskonen för en symbolisk summa.

Vi på Familjens Jurist har sett fall av snåriga villkor kring fritidshus, där föräldrarna gjort allt i sin makt för att huset ska stanna i släkten medan barnen som ärver kanske inte har viljan eller de ekonomiska förutsättningarna för att fortsätta äga huset. Är det så att du och dina syskon har frågor eller behöver hjälp kring detta skulle jag ge dig rådet att kontakta oss så att kan vi hjälpa er att reda ut vad som gäller i just ert fall, säger Arne Larsson.

 

Om alla vill sälja

Vill ni alla sälja fritidshuset kontaktar ni en mäklare för att lägga ut huset till försäljning. Pengarna som ni får fördelas mellan er.

Arne_Larsson_Familjnes_Jurist

Ett arv innefattar mycket, däribland den avlidnes fritidsbostad.

Arne Larsson, Familjens Jurist

Boka en kostnadsfri värdering

Har du och dina syskon ärvt ett fritidshus som ni nu vill sälja? Boka en kostnadsfri, muntlig värdering hos oss.

Boka värdering

Energismart boende – så gör du

Skyhöga elpriser och en el som riskerar att ta slut – det är verkligheten som många upplever just nu. Vad kan du själv göra? Vi på Bjurfors har vänt oss till Anticimex som är experter på området för att ta reda på vad som slösar onödig energi – och vilka åtgärder som kan minska dina kostnader oavsett om du bor i villa eller lägenhet.

Läs mer

9 skäl att välja Bjurfors

Vi på Bjurfors har hjälpt människor att sälja och köpa sina bostäder sedan 1965. Vi är oerhört stolta över att få förtroendet att vara med dig när du genomför en av livets viktigaste affärer. Här berättar vi om varför du ska anlita oss.

Läs mer