Taxeringsvärde: 8 vanliga frågor och svar

För dig som vill köpa hus är det bra att ha koll på hur taxeringsvärde fungerar och vad det används till. Vi har samlat 8 ofta förekommande frågor och svar som för dig som vill lära dig mer.

Vad menas med taxeringsvärde?

Taxeringsvärdet är det sammanlagda värdet av en fastighet, där både tomten och den eventuella byggnaden är inräknad. Om fastigheten är obebyggd baseras taxeringsvärdet endast på tomten. Ifall det är olika personer som äger tomten respektive byggnaden på tomten, så kallad ofri grund, får respektive ägare ett eget taxeringsvärde.Grafik - taxeringsvärdet för en fastighet är det sammanlagda värdet av tomten och byggnaden

Vilka faktorer påverkar taxeringsvärdet?

För att beräkna taxeringsvärdet utgår Skatteverket från prisnivån på alla försäljningar av likartade fastigheter två år före taxeringsåret. Utöver prisnivån i området räknas fastighetens alla värdefaktorer utgör taxeringsvärdet. Värdefaktorer kan vara alltifrån till garage, förråd, pool till andra byggnader på tomten och själva tomten i sig.

Hur mycket är taxeringsvärdet i förhållande till marknadsvärdet?

Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det troliga marknadsvärdet för de fastigheter som finns i området, två år bakåt i tiden. För småhustaxeringen 2023 är det försäljningar under åren 2019 till 2021 som utgör grunden för taxeringsvärdet.

Finns det ett tak på hur stor fastighetsavgift jag kan få betala?

Ja, det finns ett maxtak på fastighetsavgiften för småhus. Till småhus räknas fristående villor, radhus, kedjehus och parhus. För  dig som småhusägare kan din fastighetsavgift inte bli högre än takbeloppet på 9 287 kronor för inkomståret 2023, det vill säga deklarationen för 2024. Det tak som sätts är bundet till index och följer den årliga ändringen för inkomstbasbeloppet.

Vad används taxeringsvärdet till?

Taxeringsvärdet används som grund för att beräkna vilken fastighetsavgift eller fastighetsskatt som du ska betala. Fastighetsskatten stiger ju högre taxeringsvärde du har. Taxeringsvärdet spelar också roll om du ska låna pengar hos en bank och använda fastigheten som säkerhet, eller om du ska få försäkringsersättning för skador på fastigheten.

Hur ofta höjs taxeringsvärdet?

Skatteverket uppdaterar fastighetstaxeringen för småhus vart tredje år. Lantmäteriet, Skatteverket och oberoende fastighetsvärderare tar tillsammans fram underlag från hela landet för att kunna räkna ut nya och korrekta taxeringsvärden.

Var hittar jag taxeringsvärdet på min fastighet?

Du hittar taxeringsvärdet i fastighetsregistret. Uppgifterna hämtas från Skatteverket som i sin tur ansvarar för att ta fram taxeringsvärden. Lättast hittar du taxeringsvärdet genom att logga in på Mina sidor på Skatteverket. Där ser du dina fastigheter och deras taxeringsuppgifter.

Har bostadsrätter också ett taxeringsvärde?

Nej, en bostadsrätt har inget separat taxeringsvärde. Däremot har föreningen som ägare ett taxeringsvärde på fastigheten och det är också föreningen som betalar fastighetsskatten. Om du köper en bostadsrätt är det viktigt att ha koll på hur en bostadsrättsförening fungerar.

Fastighetsbeteckning – allt du behöver veta

Om du äger en tomt har du förmodligen koll på att du har en egen, unik fastighetsbeteckning kopplad till tomten. Vilken funktion fyller egentligen fastighetsbeteckningen, vem beslutar om den och hur är den uppbyggd? Vi går igenom allt du behöver veta om fastighetsbeteckningar.

Läs mer om fastighetsbeteckning

Här är renoveringarna som lönar sig

Att renovera sin bostad inför en försäljning kan vara ett sätt att öka värdet på bostaden. Men alla uppgraderingar är inte värt pengarna. Vi har listan över vilka renoveringar som du ska satsa på – och vilka du helst ska undvika.

Läs mer