Guide: Bli sambo – tips från juristerna till er som ska flytta ihop 

Att bli sambo och flytta ihop med någon annan är en stor förändring som påverkar både din vardag och din juridiska situation. Det är såklart tusen gånger roligare att fundera på hur ni ska inreda ert nya hem än att diskutera hur ni ska fördela era kostnader eller vad som händer om ni skulle separera. Därför bad vi juristerna Camilla Jarnér och Gustav Lindmark att dela med sig av sina främsta tips till er som ska flytta ihop.  

– Ett vanligt misstag när man väljer att flytta ihop är att inte prata om förväntningar man har på varandra när man ska bo tillsammans, eller hur levnadskostnaderna ska fördelas. Irritationen som kan uppstå när partnern aldrig stänger köksluckorna efter sig kan mycket väl vara grogrunden för känslor som i längden leder till att man inte vill bo med den personen längre, säger Camilla Jarnér, jurist hos Familjens Jurist.

Guide bli sambo jurist Camilla Jarnér ger sina bästa tips Camilla Jarnér, jurist hos Familjens Jurist

 

Viktigt med samboavtal 

Enligt Camilla Jarnér är det jätteviktig att skriva ett avtal, närmare bestämt ett samboavtal.  

– Ett av de vanligaste misstagen vi ser är att de viktiga avtalen tyvärr aldrig skrivs. Om ni sedan står inför en separation eller om ett dödsfall sker så är det för sent att upprätta några avtal, säger Camilla Jarnér. 

Nackdelen med att skriva ett samboavtal efter att man köpt en bostad och flyttat in är att ni kanske inte längre är eniga om hur bostaden ska betraktas vid en eventuell separation.

När ni blir sambos träder sambolagen in automatiskt. Genom att skriva ett samboavtal kan ni reglera om sambolagens regler ska tillämpas eller inte. Det i sin tur får effekter både vid en eventuell separation eller ett dödsfall. Utan ett samboavtal kan du riskera att inte få fullt värde för din ägda andel av bostaden vid en separation, eftersom du på grund av sambolagens regler måste ”dela med dig” till den partner du separerar från.  

 

Skriv samboavtal innan ni flyttar samman

Enligt Gustav Lindmark, även han jurist hos Familjens Jurist, ska ett samboavtal helst upprättas och skrivas på redan innan flyttlasset går.

Det kanske inte känns så roligt att diskutera vad som ska ske vid en eventuell bodelning redan innan ni har slagit samman era respektive hushåll, men det är inte desto mindre viktigt för det.  

– Nackdelen med att skriva ett samboavtal efter att man köpt en bostad och flyttat in är att ni kanske inte längre är eniga om hur bostaden ska betraktas vid en eventuell separation. Ett avtal är extra viktigt om ni har olika stora finansieringar för lika ägda andelar. Givetvis går det att reglera i efterhand, men man kanske inser att den bästa lösningen hade varit att äga olika stora andelar från början – något som kan bli kostsamt att ordna i efterhand. 

 

Komplettera med ett testamente 

Hur är det då med testamente, behöver det upprättas eller räcker det med samboavtalet? 

– Vi rekommenderar alltid ett testamente som reglerar vad som ska hända med bostaden när någon går bort. Samboavtalet reglerar bara huruvida sambolagen ska gälla eller inte, och svarar då på frågan huruvida bostaden ska bodelas eller inte. Testamentet reglerar sedan vem som ärver bostaden, och andra tillgångar, när någon går bort, säger Gustav Lindmark. 

Utan ett testamente riskerar du att sätta din kvarlevande sambo i en mycket svår situation där denne antingen måste vara delägare med den avlidnes arvtagare (kanske föräldrar och/eller syskon) eller tvingas sälja för att denne inte kan ”köpa loss” arvingarna från bostaden.

– Ett sista tips till dig som ska bli sambo är att söka rådgivning utifrån din egen situation, inte vad du läser rent allmänt på nätet – det kan spara dig både tid och pengar i slutändan, menar Gustav Lindmark. 

Guide bli sambo jurist Gustav Lindmark ger sina bästa tips

Sök rådgivning utifrån din egen situation, inte vad du läser rent allmänt på nätet – det kan spara dig både tid och pengar i slutändan.

– Gustav Lindmark, jurist hos Familjens Jurist

Vad gäller när bonusfamiljer flyttar ihop?

Ska ni flytta ihop som bonusfamilj? Då är det viktigt att se över familjejuridiken. Juristen ger sina bästa tips och reder ut vad som gäller när bonusfamiljen flyttar ihop.

Läs mer om att flytta ihop som bonusfamilj