Guide: Flytta ihop – vad gäller för bonusfamiljen?

Bonusfamiljen är en relativt vanlig familjekonstellation i samhället idag. Trots det så utgår familjejuridiken fortfarande från normen om kärnfamiljen. Därför är det som bonusfamilj lämpligt att se över sin familjejuridiska situation lite extra, särskilt inför att ni ska flytta ihop med barn. Vi bad juristen Freja McDowell berätta mer om vad som gäller när bonusfamiljen flyttar ihop. 

 

Prata igenom förväntningar 

Innan flyttlasset går och ni flyttar ihop som bonusfamilj kan det vara bra att ni pratar ihop er om både förväntningar på er nya vardag och praktiska detaljer, exempelvis hur den gemensamma ekonomin och föräldraskapet ska hanteras. 

– Som jurister får vi ofta en hel del praktiska frågor från blivande bonusfamiljer. Ibland går det lite för fort och de kanske inte har hunnit prata igenom sina förväntningar kring exempelvis ekonomi och föräldraskap för varandras barn, säger Freja McDowell, jurist hos Familjens Jurist.   

  

Se över familjejuridiken innan ni flyttar ihop med barn 

Som bonusfamilj är det extra viktigt att ni ser över er juridiska situation innan ni flyttar ihop med era barn. Eftersom familjejuridiken fortfarande utgår från normen om kärnfamiljen är det extra viktigt att reglera vad som händer rent juridisk om ni exempelvis väljer att separera eller om någon av er skulle gå bort. Är ni inte gifta så bör ni skriva ett samboavtal. Samboavtalet reglerar om sambolagen ska gälla eller inte, och har effekt när man tittar på bodelning. Är ni gifta bör ni istället skriva ett äktenskapsförord där ni reglerar bodelningen. 

Arvsrätten är också en viktig del att ha koll på och reglera för just bonusfamiljer. Är ni sambo ärver ni inte varandra enligt lag, utan den avlidnes barn har rätt att få ut sitt arv direkt. Även om ni är gifta så har dock bonusbarn eller så kallade särkullbarn arvsrättigheter som inskränker på dina rättigheter som gift.

Utan ett testamente kan bonusbarnen bli delägare till fastigheten om ena parten går bort.

 – När det gäller bonusfamiljer måste man vara medveten om att man kanske inte alls ärver varandra trots att man är gifta då bonusbarnens/särkullbarnens arvsrätt går före makes arvsrätt. Det är ett mycket vanligt missförstånd.  

 Om ni äger en bostad tillsammans måste ni alltid se över vad som händer vid dödsfall och upprätta ett testamente för att skydda varandra. Utan ett testamente kan bonusbarnen bli delägare till fastigheten om ena parten går bort och kvarlevande part måste hantera flera samägare eller köpa loss barnen från bostaden. 
 
– Vi rekommenderar alltid testamente. Där kan bonusbarns/särkullbarns arvsrätt begränsas, antingen permanent eller tillfälligt, genom att de ska få en resterande arvsandel när den andra parten går bort, säger Freja McDowell. 

 

Gå igenom de viktiga avtalen med jämna mellanrum 

Försök att få de viktiga avtalen på plats tidigt i processen, så kan ni sen lägga fullt fokus på att landa i er nya familjekonstellation. Tänk också på att avtal alltid kan ändras och regleras i efterhand. Då är det aktuellt att göra en ny nulägesanalys – hur ser er livssituation ut och vad vill ni ska hända vid separation eller dödsfall? Det är viktigt att gå igenom vad ni har bestämt med jämna mellanrum, i takt med att relationer och prioriteringar förändras. 

 

 Checklista – 5 saker att tänka på när bonusfamiljen flyttar ihop 

1. Prata ihop er om era förväntningar på er nya vardag och om praktiska detaljer.

2. Se över familjejuridiken innan flyttlasset går.

3. Skriv ett samboavtal om ni inte är gifta.

4. Upprätta ett testamente, även om ni är gifta! Arvsrätten är extra komplicerad för just bonusfamiljer och därmed viktig att reglera i ett testamente.

5. Gå igenom era viktiga avtal med jämna mellanrum, i takt med att relationer och prioriteringar förändras. Att flytta ihop som bonusfamilj är en process.

Tips! I denna film får du en snabb sammanfattning om vad som är bra att tänka på inför att flytta ihop som bonusfamilj. 

 

Flytta ihop bonusfamilj jurist Freja McDowell ger sina bästa tips

När det gäller bonusfamiljer måste man vara medveten om att man kanske inte alls ärver varandra trots att man är gifta eftersom bonusbarnens arvsrätt går före makes arvsrätt. Det är ett mycket vanligt missförstånd.

Freja McDowell, jurist hos Familjens Jurist 

Bli sambo – tips från juristerna till er som ska flytta ihop

Att bli sambo är en stor förändring som påverkar din juridiska situation. Juristerna delar med sig av sina bästa tips.

Läs mer om att bli sambo