Fastighetsskatt – så här fungerar det

Begreppen fastighetsskatt och fastighetsavgift blandas ofta ihop. När är det fastighetsskatt som ska betalas och när är det fastighetsavgift som gäller? Hur stor är fastighetsskatten? Och är det köparen eller säljaren som betalar? Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne, förklarar skillnaden mellan begreppen och beskriver vad som gäller för fastighetsskatten.  


Vad är skillnaden mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift?

Den 1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten för bostäder av en kommunal fastighetsavgift. Många har svårt att skilja mellan fastighetsskatt och fastighetsavgift, och begreppen blandas ofta ihop. Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne, förklarar skillnaden:  

– Vi vet att det finns en förvirring kring fastighetsavgift och fastighetsskatt, men regelverket är tydligt. Kommunal fastighetsavgift betalas för fastighet med bostäder och statlig fastighetsskatt betalas för fastighet som inte är bostäder, förklarar Mattias Larsson.

 

Fastighetsskatt gäller inte för bostäder

– Bostäder kan vara en villa, ett radhus, ett fritidshus, en bostadsrätt eller den mer ovanliga formen ägarlägenhet. För dessa betalas kommunal fastighetsavgift. Exempel på enheter som inte räknas som bostad är kommersiella lokaler eller industribyggnader, men också byggnader som håller på att byggas och mark som ännu inte är bebyggd. För dessa betalas statlig fastighetsskatt, fortsätter Mattias Larsson.


Mattias Larsson, vd på Bjurfors i Skåne pratar om fastighetsskatt.Mattias Larsson, vd på Bjurfors i Skåne. 

 

Så här beräknas fastighetsskatten

Fastighetsskattens storlek beror på vilken typ av fastighet du äger och beräknas utifrån fastighetens taxeringsvärde. Reglerna ser olika ut för olika fastigheter: 

 • Småhus som håller på att byggas. Här betalar du 1 procent av taxeringsvärdet i statlig fastighetsskatt. Nybyggda småhus är avgiftsbefriade under ett antal år och därefter ska du börja betala kommunal fastighetsavgift. 

 • Två bostadsbyggnader på samma tomtmark där den ena håller på att byggas. Byggnaden som är under uppförande ska belastas med fastighetsskatt 1 procent av byggnadsvärdet. 

 • Obebyggda småhustomter. Du som äger en obebyggd tomtmark ska betala 1 procent av taxeringsvärdet i statlig fastighetsskatt. För inkomståret 2022 (deklarationen 2023) är fastighetsskatten 1 procent av taxeringsvärdet för 2022.  

 • Fastighetsskatt för ägare av hyreshus. Du som äger ett hyreshus betalar statlig fastighetsskatt för till exempel lokaler och obebyggd tomtmark. För bostäder i själva hyreshuset betalar du kommunal fastighetsavgift.   

 • Fastighetsskatten är 0,4 procent av taxeringsvärdet för: 
  • Obebyggd tomtmark för hyreshus, oavsett om byggrätten för tomten avser bostäder eller lokaler 

  • Bostäder som är taxerade som under uppförande och tillhörande tomtmark. 

  • Tomtmark som är bebyggd enbart med bostadsbyggnad som har annan ägare (till exempel arrendetomt). 

  • Tomtmark som är bebyggd enbart med bostadsbyggnad som saknar byggnadsvärde, på grund av att byggnadsvärdet inte är minst 50 000 kronor. 

 • Fastighetsskatten är 1 procent av taxeringsvärdet för:
  • Lokaler och tillhörande tomtmark.
  • Lokaler under uppförande och tillhörande tomtmark.

Skatteverkets webbplats finns en komplett och tydlig sammanställning över alla regler som gäller för fastighetsskatten och hur den ska beräknas.En industrifastighet ska betala statlig fastighetsskatt.

För fastigheter som inte är bostäder betalas fastighetsskatt.

 

Så här betalas fastighetsskatten

Fastighetsskatten står angiven på din inkomstdeklaration och du behöver inte själv tänka på att betala den. Står du som ägare till en fastighet 1 januari kommer skatten kommer på deklarationen året efter du köpte fastigheten.

 

Vem betalar fastighetsskatt vid en försäljning?

– Då det är ägaren vid årets ingång som är skyldig att betala fastighetsskatt regleras normalt skatten i samband med försäljningen. Köparen står då för den delen som löper från tillträdesdagen och fram till årsskiftet. Är köpare och säljare överens om detta regleras det i likvidavräkningen vid tillträdet. Om du äger en fastighet tillsammans med andra betalar du bara din andel av fastighetsskatten, säger Mattias Larsson.

 

Vilka regler gäller för den som är pensionär?

– Du som är pensionär kan inte få skattereduktion för en ägarlägenhet eller en småhusfastighet som du betalar statlig fastighetsskatt för, till exempel ett småhus under uppförande. Däremot kan du få skattereduktion för fastighetsavgiften, där vissa regler måste uppfyllas, avslutar Mattias Larsson.

 

Vanliga frågor och svar om fastighetskatt

För vad betalas statlig fastighetsskatt?

Fastighetsskatt betalas för det som inte är bostäder. Hit räknas kommersiella lokaler eller industribyggnader, byggnader som håller på att byggas och mark som ännu inte är bebyggd.

Hur stor är fastighetsskatten?  

Fastighetsskattens storlek beror på vilken typ av fastighet du äger.  

 

Hur beräknas fastighetsskatten? 

Fastighetsskatten beräknas utifrån fastighetens taxeringsvärde 

 

Hur betalas fastighetsskatten? 

Du behöver inte tänka på att betala den själv. Fastighetsskatten anges automatiskt på din inkomstdeklaration året efter du köpte fastigheten.  

 

Vem betalar fastighetsskatten vid en försäljning?  

Det är ägaren vid årets ingång som är skyldig att betala fastighetsskatten. Summan regleras normalt i likvidavräkningen vid tillträdet, förutsatt att köpare och säljare är överens om detta.  

Fastighetsavgift betalas av dig som äger en bostad

Det är lätt att blanda ihop begreppen fastighetsavgift och fastighetsskatt. Här förklarar Mattias Larsson som är VD på Bjurfors i Skåne hur det fungerar med fastighetsavgiften och vad du kan behöva tänka på.

Läs mer