Fastighetsbeteckning – allt du behöver veta

Om du äger en tomt har du förmodligen koll på att du har en egen, unik fastighetsbeteckning kopplad till tomten. Vilken funktion fyller egentligen fastighetsbeteckningen, vem beslutar om den och hur är den uppbyggd? Vi går igenom allt du behöver veta om fastighetsbeteckningar. 

En fastighetsbeteckning är ett unikt namn som har tilldelats en viss avgränsad markyta, exempelvis en tomt. Till skillnad från vad namnet antyder så syftar fastighetsbeteckningen på själva markytan, och inte den eventuella byggnaden som är uppförd där. Markytan i sig kan exempelvis vara en tomt, en skog, en åker eller till och med en sjö. Alla fastighetsbeteckningar är en del av det nationella fastighetsregistret som förvaltas av Lantmäteriet.

 

Så är en fastighetsbeteckning uppbyggd

Dagens fastighetsbeteckningar är uppbyggda enligt samma logik som när fastigheter började registreras i Sverige 1905. En fastighetsbeteckning inleds med ett kommunnamn följt av traktnamnet, ett blocknummer och ibland även ett enhetsnummer. Fastigheter med höga enhetsnummer har i regel styckats av från den ursprungliga fastigheten.

Exempel på en fastighetsbeteckning

En fastighetsbeteckning är uppbyggd enligt en specifik logik.

 

Varför behövs en fastighetsbeteckning?

Fastighetsbeteckningen visar både vem som äger en viss fastighet i dagsläget och ägarhistoriken för fastigheten. En fastighetsbeteckning fyller många funktioner, exempelvis: 
 

  • Föra register över vem som äger vad.
  • Identifiera och verifiera rätt fastighetsägare vid en försäljning.
  • Registrera viktig fakta om tomten, till exempel var tomtgränserna går, detaljplanen, eventuella servitut kopplade till fastigheten och om fastigheten ingår i en samfällighet.  

Du behöver också uppge fastighetsbeteckningen om du ansöker om bygglov och när du är i kontakt med kommunen eller Skatteverket om något som rör din fastighet.   

 

Hur hittar jag en fastighetsbeteckning?

Behöver du söka fram din egen fastighetsbeteckning? Eller är du nyfiken på vem som egentligen äger en viss tomt? Uppgifterna i fastighetsregistret är offentliga, med vissa undantag, och det finns flera olika sätt att hitta fastighetsbeteckningen för en viss fastighet.

 

Söka via Lantmäteriet

Lantmäteriet har en tjänst som heter Hitta fastighetsbeteckning där du kan göra en kartsökning för att hitta fastighetsbeteckningen för en viss tomt. Om det gäller din egen fastighetsbeteckning kan du också använda Lantmäteriets tjänst Min Fastighet.

 

Kartsökningstjänster

Du kan också använda en kartsökningstjänst för att hitta uppgifter om fastighetsbeteckningen för en viss tomt, till exempel Eniro eller Hitta.se.

 

Titta i dina egna handlingar

Du hittar din egen fastighetsbeteckning i handlingarna för ditt fastighetsköp, exempelvis ditt köpekontrakt och dina lånehandlingar.

 

Vissa uppgifter är inte offentliga

När du ska söka fram information om en fastighet du inte själv äger så gäller att viss information faller under offentlighetsprincipen, medan exempelvis personuppgifter är skyddade av GDPR. Om du begär ut uppgifter från Lantmäteriet behöver du därför motivera varför du begär ut uppgifterna. Därefter prövas ditt ärende av Lantmäteriet för att avgöra om uppgifterna kan lämnas ut.

 

Har lägenheter också en fastighetsbeteckning?

Bostadsrätter har inga egna fastighetsbeteckningar. Däremot kan så kallade ägarlägenheter ha en fastighetsbeteckning, eftersom de räknas som fastigheter.  

All mark i Sverige är indelad i olika fastigheter. Enligt siffror från Lantmäteriet finns det över 3,2 miljoner registrerade fastigheter i landet, och antalet fastigheter ökar med ca 13 000 varje år. En fastighetsbeteckning fyller alltså en viktig funktion för att hålla reda på landets alla fastigheter. 

Taxeringsvärde: 8 vanliga frågor och svar

För dig som vill köpa hus är det bra att ha koll på hur taxeringsvärde fungerar och vad det används till. Vi har samlat 8 ofta förekommande frågor och svar som för dig som vill lära dig mer.

läs mer