Fastighetsavgift betalas av dig som äger en bostad

Det är lätt att blanda ihop begreppen fastighetsavgift och fastighetsskatt. Här förklarar Mattias Larsson som är VD på Bjurfors i Skåne hur det fungerar med fastighetsavgiften och vad du kan behöva tänka på.

 

Vilka är grunderna i begreppet fastighetsavgift?  

Alla som äger en bostad betalar en kommunal fastighetsavgift. Den här regeln gäller sedan 1 januari 2008 då man tidigare betalade en statlig fastighetsskatt. 

 

Det pratas ofta om fastighetsavgift och fastighetsskatt tillsammans, vad är skillnaden mellan dem?  

– Kommunal fastighetsavgift betalas för bostäder, till exempel villa, radhus, fritidshus, bostadsrätt och den mer ovanliga formen ägarlägenhet. Läs mer här för att se en komplett lista över enheter som belastas av kommunal fastighetsavgift 

 Statlig fastighetsskatt gäller för övriga fastigheter. Det kan till exempel vara kommersiella lokaler, industribyggnader, men också byggnader som håller på att byggas och mark som ännu inte är bebyggd.Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne.Mattias Larsson, VD på Bjurfors i Skåne. 

 

Hur betalas fastighetsavgiften för bostadsrätter?  

– I en bostadsrätt är det bostadsrättsföreningen som betalar fastighetsavgiften, det är inget som du behöver tänka på själv. Antingen sköter styrelsen det eller så sköts det av en ekonomisk förvaltare som styrelsen anlitar.  

 

Hur stor är fastighetsavgiften?  

– Fastighetsavgiften beräknas utifrån fastighetens taxeringsvärde. Hur stor den är beror på vilken typ av fastighet du äger. För 2021 var fastighetsavgiften 0,75 procent av taxeringsvärdet, men den är aldrig högre än nuvarande takbeloppet på 8 524 kronor.  

För att räkna ut din fastighetsavgift, besök Skatteverkets hemsida här. 

 

När betalas fastighetsavgiften?  

– Den betalas till Skatteverket en gång per år. Uppgifterna är förifyllda på din deklaration så du behöver inte räkna ut avgiften själv. Den som står som ägare till bostaden när året börjar ska betala fastighetsavgiften till Skatteverket. Räkna ut din fastighetsavgift.

Fastighetsavgiften betalas till Skatteverket en gång per år. 

 

Vad gäller vid nyproduktion?  

– I samband med färdigställandet ska du som ägare till fastighet skicka in en fastighetsdeklaration och där bestäms ett värdeår, vilket styr den kommande avgiften. Vid nybyggnation får du med nuvarande regler en reducerad fastighetsavgift under nästkommande 10 åren.  

 På Skatteverkets hemsida kan du få mer information om vad som gäller för dig.  

 

Vem betalar fastighetsavgiften vid en försäljning? 

– Då det är ägaren vid årets ingång som är skyldig att betala fastighetsavgift regleras normalt skatten i samband med försäljningen. Köparen står då för den delen som löper från tillträdesdagen och fram till årsskiftet. Avräkningen regleras i likvidavräkningen vid tillträdet.  

 

Kan du ge exempel hur fastighetsavgiften fördelas i samband med en försäljning?  

– Vi säger att säljaren äger fastigheten 1 januari 2021. Den nya köparen tillträder bostaden 1 augusti 2021. Då står säljaren för fastighetsavgift 1 januari till 31 juli och köparen 1 augusti till 31 december. Då säljaren får hela avgiften i sin deklaration för inkomståret 2021 ska köparen på tillträdesdagen överföra 5/12 av fastighetsavgiften till säljaren.

Fastighetsskatt - så här fungerar det

Den 1 januari 2008 ändrades reglerna kring fastighetsavgiften och fastighetsskatten. Vi bad Mattias Larsson som är VD på Bjurfors i Skåne att beskriva hur fastighetsskatt fungerar.

Läs mer om fastighetsskatt